Direct naar menu

 

Nederlands online: @net

Met een groeiend aantal leerders van het Nederlands buiten het Nederlandse taalgebied, groeit ook de vraag naar modern lesmateriaal voor deze doelgroep. Er is vooral behoefte aan authentiek beeldmateriaal uit Nederland en Vlaanderen.

Het materiaal op deze plek verscheen oorspronkelijk onder de titel @net 2. Tien videolessen en bestaat uit tien videofilmpjes met verwerkingsmateriaal op twee niveaus. De films zijn ontleend aan programma's van Studio NL (BVN TV). Deze programma's sluiten aan bij de actualiteit of geven die actualiteit weer. De tien films zijn echter zodanig gekozen dat ze niet snel gedateerd zijn.